UFEMAT
Wybierz grupę

Lobbing

Lp.

Problem

Rozwiązanie

1.

Płatności - odpowiedzialność materialna
za niewywiązywanie się z płatności.

 

2.

Brak zinstytucjonalizowanej promocji polskiej
gospodarki. 

 

3.

 Brak obowiązku tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i szybkiego wydawania decyzji budowlanych ( max 30 dni, domniemanie zgody).

 

4.

Brak odpowiedzialności urzędników i Skarbu Państwa za naruszenie ustawowych zasad kontroli   w przedsiębiorstwie oraz skutki decyzji z naruszeniem prawa.

 

5.

Opodatkowanie dochodów z lokat i giełdy                       oraz podwójne opodatkowanie dywidendy.

 

6.

Brak jednolitej interpretacji przepisów prawa                 przez urzędy i instytucje państwowe. 

 

7.

Zmiany  w prawie budowlanym precyzyjniej okreslajace m.inn. odpowiedzialnośc uczestników procesu budowlanego.

 

8.

Brak jednoznacznej interpretacji regulującej płatności ZUS i podatku za delegacje i podróże służbowe.

 

9.

Brak wyodrębnionego, dobrze zorganizowanego, skutecznie działajacego samorządu gospodarczego. Powinien on być sprawnym kanałem lobbingowym dla polskich przedsiębiorców i jednoczesnie przejmować do realizacji część zadań administracji publicznej. 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót