UFEMAT
Wybierz grupę

Aktualności

Dlaczego wielkie korporacje mogą łatwo łamać zasady uczciwej konkurencji?

Utworzono dnia: 2018-03-12 16:41:20

W dniu 07.11.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim, Dyrektorem Departamentu Spraw Europejskich Piotrem Gołębiowskim oraz Zastępcą Dyrektora Generalnego DG COMP (Departamentu ds. Konkurencji Komisji Europejskiej) Cecilio Madero Villarejo, którego zadaniem w KE jest przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję i jest on odpowiedzialny za sprawy i politykę Komisji w zakresie ochronykonkurencji.

Głównym celem spotkania było omówienie spraw związanych z:
- działaniami KE w zakresie realizacji polityki konkurencyjności,
- rozpatrywaniem skarg o nadużywanie przez duże korporacje i monopolistów pozycji dominującej.

 

W dniu 07.11.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim, Dyrektorem Departamentu Spraw Europejskich Piotrem Gołębiowskim oraz Zastępcą Dyrektora Generalnego DG COMP (Departamentu ds. Konkurencji Komisji Europejskiej) Cecilio Madero Villarejo, którego zadaniem w KE jest przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję i jest on odpowiedzialny za sprawy i politykę Komisji w zakresie ochronykonkurencji.

Głównym celem spotkania było omówienie spraw związanych z:
- działaniami KE w zakresie realizacji polityki konkurencyjności,
- rozpatrywaniem skarg o nadużywanie przez duże korporacje i monopolistów pozycji dominującej.

W ocenie PFB nie są przestrzegane zasady określone w art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz łamane są zasady określone w Rozporządzeniu Rady (Wspólnoty Europejskiej) Nr 1/2003 - wydanym na podstawie art. 83 ww. Traktatu. Podmioty posiadające dominującą pozycję na rynku podejmują działania  niezgodne
z prawem, zamykając dostęp do rynku mniejszym firmom. Komisja Europejska lekceważy ten problem, czego dowodem jest sposób załatwiania skarg przedsiębiorców przez ww. departament - odpowiedzialny za nadzorowanie rynku pod kątem likwidacji praktyk monopolistycznych. Skalę patologii w KE określa fakt, że do KE trafia roczne około 50 skarg, głównie  od przedsiębiorców, z czego rozpatrywanych jest jedynie od 3 do 5 spraw.

Kto i na podstawie jakich parametrów "sortuje" sprawy i kieruje, jedne do rozpatrzenia,
a inne do szafy?  Dlaczego skargi przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej pozostają bez rozpatrzenia przez długie lata?  Na takie pytanie Pan Cecilio Madero odpowiada krótko: mamy za mało ludzi do pracy w naszym Departamencie. Polska Federacja Budownictwa aktywnie dąży do zmiany tej sytuacji.

powrót