UFEMAT
Wybierz grupę

Lobbing

 •  17 lipca 2012 roku na posiedzeniu Zarządu Polskiej federacji Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych
   podjęta została uchwała o powołaniu Komisji Legislacyjnej Federacji.
   Przewodniczącym Komisji został Pan Wiesław Pióro, Wiceprezes Zarządu "Wiśniowski" Sp. z o.o., przedstawiciel
   Partnera Strategicznego Federacji - Firmy " Wiśniowski" Sp. z o.o.
   Członkami zostali Panowie: Dariusz Pala, członek Zarządu Federacji, dyrektor w URSA Uralita Sp. z o.o.
   oraz Michał Gościniewicz, członek Zarządu Federacji, radca prawny w Grupie Polskie Składy Budowlane Sp. z o.o.

   Lista członków jest otwarta. Zależy nam na uczestnictwie osób zainteresowanych działalnością w tej Komisji,
   przedstawicieli tak producentów jak i dystrybutorów materiałów budowlanych.

   Zapraszamy do udziału !

   Poniżej prezentujemy listę zidentyfikowanych problemów do rozwiązania, które utrudniają działalność gospodarczą, 
   także w branży budowlanej. To także lista otwarta. Prosimy o nadsyłanie propozycji określających jakie jeszcze
   występują problemy i jak je można próbować rozwiązać.

  więcej