UFEMAT
Wybierz grupę

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Budownictwa skupia wśród swoich Członków przedstawicieli najbardziej renomowanych polskich i światowych firm z branży budowlanej. Głównym celem stowarzyszenia jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz zmiana niekorzystnych dla przedsiębiorców, przepisów prawa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi celami i działaniami, a także do kontaktu i współpracy.

Aktualności

Krótka prezentacja Funadacji POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI.

Fundacja Pomyśl o Przyszłości od lat podejmuje oraz wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Swój cel realizuje głównie poprzez propagowanie wiedzy na temat gospodarki i mechanizmów wolnorynkowych oraz budowania kapitału społecznego w naszym kraju.  

Fundacja pragnie, aby Polacy byli nie tylko mieszkańcami kraju, ale aktywnie uczestniczyli w życiu wspólnoty ekonomicznej jaką jest Państwo. Chcemy zmieniać świadomość i docierać do wszystkich środowisk społecznych. Z tego względu podejmujemy wiele inicjatyw służących rozwojowi naszego kraju. Jednym z działań jest opracowanie raportu ,,Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się razy więcej niż u Nas”. Raport Fundacji jest efektem doświadczeń prezesów polskich firm, pracy wielu wolontariuszy, oraz zaangażowaniu  ludzi dobrej woli. Intencją powstania raportu jest zwrócenie uwagi na istotne kwestie służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Niezależnie od sympatii politycznych chcemy, aby Polacy byli świadomymi uczestnikami życia społecznego i znali mechanizmy gospodarki wolnorynkowej. Dzisiaj szczególnie zależy nam na budowaniu kapitału społecznego wśród wszystkich grup społecznych w Polsce.

Zebranie Zarządu UFEMAT w Brukseli.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie UFEMAT w Brukseli, odbędzie się poszerzone zebranie Zarządu. Jednym z gównych tematów będzie skierowanie do Komisji Europejskiej monitu o przeprowadzenie analizy przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przez firmy. PFB ma dużo zgłoszeń łamania przyjętych zasad przez wielkie korporacje, nie liczące się z mniejszymi graczami.

wszystkie aktualności
Partnerzy
strategiczni